CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 29/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII

27/12/2017

Đã biết

Nghị Quyết 72/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

12/17/2017

Công văn 1356/SLDTBXH-LDVL

thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

05/12/2017

Đã biết

Công văn 4482/UBND-NC

Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI

05/12/2017

Đã biết

Công văn 1662/SNV-VP

Công văn số 1662/SNV-VP ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Gia Lai về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

23/11/2017

Đã biết

Công văn 2136/SGDĐT-VP

Công văn số 2136/SGDĐT-VP ngày 21/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến giáo dục (mức độ 3)

21/11/2017

Đã biết

Quyết định 3390/QĐ-UBND

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã An Khê

08/11/2017

Đã biết

Công văn 2628/STNMT-DKTK

Văn bản số 2628/STNMT-DKTK ngày 23/10/2017 của Sở TNMT về Phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2016

23/10/2017

Đã biết

Công văn 4074/UBND-NC

Công văn 4074/UBND-NC ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

23/10/2017

Đã biết

Công văn 955/UBND-PNV

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

18/10/2017

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (059)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (059) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017