CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Bí thư Thị ủy An Khê

Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê

20/03/2018

-

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

về Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 

29/01/2018

08/02/2018

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thị xã An Khê

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thị xã An Khê về việc công khai dự toán ngân sách  nhà nước năm 2018.
 

23/01/2018

Đã biết

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Xếp hạng di tích cấp tỉnh "Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc tưng, Gò đá tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai"

15/01/2018

Đã biết

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII

Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã An Khê về kết quả kỳ họp thứ Năm - HĐND thị xã khóa XII
 

27/12/2017

Đã biết

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

12/17/2017

thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
 

05/12/2017

Đã biết

Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI

Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI

05/12/2017

Đã biết

Công văn số 1662/SNV-VP ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Gia Lai về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Công văn số 1662/SNV-VP ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Gia Lai về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
 

23/11/2017

Đã biết

Công văn số 2136/SGDĐT-VP ngày 21/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến giáo dục (mức độ 3)

Công văn số 2136/SGDĐT-VP ngày 21/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến giáo dục (mức độ 3)
 

21/11/2017

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017