CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An khê

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An khê về việc thành lập BQL di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh thị xã An Khê

22/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thị xã An Khê

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND thị xã An Khê về việc thu hồi giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

13/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Trọng Thái

Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Trọng Thái

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Anh Dũng

Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Anh Dũng

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Tiến Lợi, Nguyễn Thị Hương

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Tiến Lợi, Nguyễn Thị Hương

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Khắc Sơn

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Khắc Sơn

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lương Bá Lợi

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lương Bá Lợi

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Cang, Phan Thị Năm

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Cang, Phan Thị Năm

09/08/2018

Đã biết

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Võ Đình Cho, Võ Thị Hoa

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Võ Đình Cho, Võ Thị Hoa

09/08/2018

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017