CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


1714/UBND-NV Triển khai thực hiện các Luật, Nghị định và văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác nội vụ

1714/UBND-NV Triển khai thực hiện các Luật, Nghị định và văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác nội vụ

07/10/2020

07/10/2020

52/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

52/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

01/06/2020

01/6/2020

614/UBND-VP về việc báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 06 tháng đầu năm 2020

614/UBND-VP về việc báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 06 tháng đầu năm 2020

27/05/2020

27/5/2020

1040/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh vốn phân bổ các dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thi công các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020

1040/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh vốn phân bổ các dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thi công các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020

25/05/2020

25/5/2020

48/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến thị xã An Khê lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X

48/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến thị xã An Khê lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X

21/05/2020

21/5/2020

45/KH-UBND Kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn thị xã An Khê

45/KH-UBND Kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn thị xã An Khê

13/05/2020

13/5/2020

935/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ duy trì, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu vực khuôn viên trụ sở làm việc Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân...

935/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ duy trì, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu vực khuôn viên trụ sở làm việc Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân...

08/05/2020

8/5/2020

159/BC-UBND Báo cáo tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của UBND thị xã An Khê

159/BC-UBND Báo cáo tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của UBND thị xã An Khê

06/04/2020

6/4/2020

229/UBND-KT Về việc đăng ký đề tài khoa học

229/UBND-KT Về việc đăng ký đề tài khoa học

02/03/2020

2/3/2020

15/KH-UBND Kế hoạch tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

15/KH-UBND Kế hoạch tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030

26/02/2020

26/2/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017