CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

06/07/2018

Đã biết

Công văn số 615/UBND-TP ngày 8/6/2018 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thi hành Luật tiếp cận Thông tin

Công văn số 615/UBND-TP ngày 8/6/2018 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thi hành Luật tiếp cận Thông tin

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 890/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định số 890/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

08/05/2018

5/8/2018

Quyết định số 889/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định số 889/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

08/05/2018

5/8/2018

Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Nam
 

27/04/2018

27/4/2018

Quyết định số 804/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định số 804/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Hồng Yến

27/04/2018

27/4/2018

Quyết định số 805/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định số 805/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Minh Hoàng

27/04/2018

27/4/2018

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thị xã An Khê

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thị xã An Khê về việc công khai dự toán ngân sách  nhà nước năm 2018.
 

23/01/2018

Đã biết

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã An Khê

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã An Khê

08/11/2017

Đã biết

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã Về việc triển khai, tuyên truyền một số điểm mới Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 

18/10/2017

Đã biết


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017