CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 3390/QĐ-UBND

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã An Khê

08/11/2017

Đã biết

Công văn 955/UBND-PNV

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

18/10/2017

Đã biết

Quyết định 3062/QĐ-XPVPHC

Quyết định số 3062/QĐ-XPVPHC ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

29/09/2017

9/29/2017

Quyết định 2951/QĐ-UBND

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20//9/2017

Quyết định 2956/QĐ-UBND

Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định 2957/QĐ-UBND

Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định 2958/QĐ-UBND

Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định 2959/QĐ-UBND

Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định 2960/QĐ-UBND

Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017

Quyết định 2961/QĐ-UBND

Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017


|<<1 2 3>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (059)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (059) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017