CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 1246a/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Nên, Ngô Thị Hương

Quyết định số 1246a/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Nên, Ngô Thị Hương

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1246a/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Nên, Ngô Thị Hương

Quyết định số 1246a/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Nên, Ngô Thị Hương

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Thị Quang Phụng

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Thị Quang Phụng

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Phận

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Phạm Phận

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Văn Triều

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Văn Triều

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Tư

Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Tư

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Ngọc Hà, Trần Thị Mận

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Ngọc Hà, Trần Thị Mận

15/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trương Ngọc Hiển, Đinh Thị Thu Thanh

Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trương Ngọc Hiển, Đinh Thị Thu Thanh

15/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Dương Văn Tưởng, Nguyễn Thị Hồng

Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Dương Văn Tưởng, Nguyễn Thị Hồng

15/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lâm Thị Xuyến

Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lâm Thị Xuyến

15/06/2018

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017