CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Kim Bằng, Nguyễn Thị Vân Ánh

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Kim Bằng, Nguyễn Thị Vân Ánh

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Quốc Thái, Đỗ Thị Thủy

Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Quốc Thái, Đỗ Thị Thủy

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Châu Nam, Lê Thị Mỹ

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Bùi Châu Nam, Lê Thị Mỹ

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mai

Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mai

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Đình Duy

Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Đình Duy

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Minh Hùng

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Lê Minh Hùng

12/07/2018

Đã biết

Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Diễm Thương

Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 12/07/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Diễm Thương

12/07/2018

Đã biết

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

06/07/2018

Đã biết

Công văn số 615/UBND-TP ngày 8/6/2018 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thi hành Luật tiếp cận Thông tin

Công văn số 615/UBND-TP ngày 8/6/2018 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thi hành Luật tiếp cận Thông tin

18/06/2018

Đã biết

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Tàu

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông (bà) Trần Tàu

18/06/2018

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017