CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


1268/TCKH Thông tin hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

1268/TCKH Thông tin hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

25/11/2019

25/11/2019

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

24/09/2019

24/9/2019

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương

24/09/2019

24/9/2019

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê 

03/05/2019

5/3/2019

Công văn số 18/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

Công văn số 18/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính
 

07/06/2018

Đã biết

Công văn số 19/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

Công văn số 19/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

07/06/2018

Đã biết

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục TTPBPL về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn
 

31/05/2018

-

Kế hoạch sắp xếp điều động cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

Kế hoạch sắp xếp điều động cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

17/05/2018

Đã biết

Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Bí thư Thị ủy An Khê

Bản Kế hoạch Cá nhân năm 2018 của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê

20/03/2018

-

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

12/17/2017


|<<1 2 3>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017