CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

201/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

04/02/2020

04/02/2020

07/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và công chức cấp xã

07/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và công chức cấp xã

20/01/2020

20/01/2020

40/TCKH về việc thông tin các nội dung hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển Doang nghiệp nhỏ và vừa

40/TCKH về việc thông tin các nội dung hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển Doang nghiệp nhỏ và vừa

08/01/2020

08/01/2020

1268/TCKH Thông tin hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

1268/TCKH Thông tin hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

25/11/2019

25/11/2019

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

24/09/2019

24/9/2019

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương

939/TCKH Thông tin về nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương

24/09/2019

24/9/2019

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê 

03/05/2019

5/3/2019

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 03.5.2019 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê 

03/05/2019

5/3/2019

Công văn số 18/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

Công văn số 18/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính
 

07/06/2018

Đã biết

Công văn số 19/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

Công văn số 19/VP-KSTTHC ngày 07/6/2017 của VP HĐND và UBND thị xã An Khê V/v niêm yết công khai Thủ tục hành chính

07/06/2018

Đã biết


|<<1 2 3 4 5>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017