CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


216/PTP-PBGDPL Về việc phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

216/PTP-PBGDPL Về việc phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

23/10/2020

23/10/2020

03/HĐPHPBGDPL Phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan

03/HĐPHPBGDPL Phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan

11/02/2020

11/02/2020

02/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xa An Khê năm 2020

02/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xa An Khê năm 2020

03/02/2020

03/02/2020

01/HĐPHPBGDPL Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

01/HĐPHPBGDPL Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

15/01/2020

15/01/2020

195/PTP-PBGDPL Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021

195/PTP-PBGDPL Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021

23/08/2019

23/8/2019

05/HĐPHPBGDPL Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

05/HĐPHPBGDPL Tổ chức phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan

13/03/2019

13/3/2019

01/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã

01/KH-HĐ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã 

03/01/2019

03/01/2019

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục TTPBPL về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn

Công văn số 562/UBND-TP V/v tiếp tục Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; ngăn chặn tình trạng tảo hôn
 

31/05/2018

-

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

12/17/2017

thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
 

05/12/2017

Đã biết


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017