CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy
Văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy
Chi tiết tải văn bản tại đây

Default news teaser image
Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017

Default news teaser image
Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của thị xã An Khê
Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của thị xã An Khê

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân; công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
Báo cáo tình hình xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân; công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục Kiểm toán Nhà nước năm 2016 tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục Kiểm toán Nhà nước năm 2016 tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kết luận thanh tra về thanh tra toàn diện công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã An Khê giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017
Kết luận thanh tra về thanh tra toàn diện công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã An Khê giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017

 |<  < 1 2  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017