CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
191 PNV-CCVC 22.4.2019 Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo
191  PNV-CCVC 22.4.2019 Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo

Default news teaser image
930 QD-UBND 22.4.2019 Vv miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê
930 QD-UBND 22.4.2019 Vv miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê 

Default news teaser image
931 QD-UBND 22.4.2019 Vv Công nhận Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê
931 QD-UBND 22.4.2019 Vv Công nhận Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê 

Default news teaser image
748 QD-UBND 28.3.2019 Ban hành quy chế hoạt độngh của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã
748 QD-UBND 28.3.2019 Ban hành quy chế hoạt độngh của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã

Default news teaser image
Báo cáo số 134 BC-UBND ngay 03.4.2019 Cong khai tinh hinh thuc hien thu, chi NS Quy I nam 2019
Báo cáo số 134 BC-UBND ngay 03.4.2019 Cong khai tinh hinh thuc hien thu, chi NS Quy I nam 2019

Default news teaser image
Văn bản số 336/UBND-KT ngày 29/3/2019 V/v phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Văn bản số 336/UBND-KT ngày 29/3/2019 V/v phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Default news teaser image
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/3/2019 KH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã An Khê
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/3/2019 KH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã An Khê

Default news teaser image
Văn bản số 10/VP ngay 14/3/2019 Về việc công khai Thủ tục hành chính
Văn bản số 10/VP ngay 14/3/2019 Về việc công khai Thủ tục hành chính

Default news teaser image
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/3/2019 Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thị xã An Khê
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/3/2019 Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thị xã An Khê

Default news teaser image
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 17.8.2018 Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 17.8.2018 Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017