CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn số 412-CV/TU ngày 26/10/2021 của Thị Ủy An Khê Về việc Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 412-CV/TU ngày 26/10/2021 của Thị Ủy An Khê Về việc Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/10/2021

26/10/2021

Công văn số 323-CV-TU ngày 19.08.2021 - Thị Ủy An Khê

Công văn số 323-CV-TU ngày 19.08.2021 - Thị Ủy An Khê Hưởng ứng cuộc thi điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng hình thức trực tuyến 

19/08/2021

19/08/2021

Công văn số 324-Cv/TU ngày 19/08/2021 - Thị Ủy An Khê

Công văn số 324-Cv/TU ngày 19/08/2021 - Thị Ủy An Khê Hưởng ứng cuốc thi  Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

19/08/2021

19/08/2021

813-CV/TU về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các vă nkiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

813-CV/TU về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các vă nkiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020

8/5/2020

182-CV/TU về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

182-CV/TU về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

05/05/2020

05/5/2020

Kế hoạch cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Bí thư Thị ủy An Khê

Thực hiện quy định về công khai nội dung đăng ký của đồng chí bí thư cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)”, theo đó, đồng chí Bí thư Thị ủy công khai nội dung bản Kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện trong năm 2020.
Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê trân trọng giới thiệu toàn văn Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Lịch

03/02/2020

01/01/2020

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017