CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

25/05/2018

Đã biết

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

về Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
 

29/01/2018

08/02/2018

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Xếp hạng di tích cấp tỉnh "Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc tưng, Gò đá tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai"

15/01/2018

Đã biết

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

12/01/2018

Đã biết

Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI

Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XI

05/12/2017

Đã biết

Công văn 4074/UBND-NC ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn 4074/UBND-NC ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Thông tư số 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.
 

23/10/2017

Đã biết

Quyết định 648/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 648/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai

28/07/2017

Đã biết

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

14/10/2016

14/10/2016

Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai

về việc công bố 11 thủ tục hành chính mới và 25 THHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

17/09/2015

17/9/2015

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND.

Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Gia Lai.

10/12/2013

20/12/2013


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017