CHUYÊN MỤC


pbcm-(3).jpg

 
STT Phòng, Ban Thông tin
01 Văn phòng HĐND và UBND - Lãnh đạo: Vũ Thị Tú Trinh, Chánh VP.
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0866467555
- Thư điện tử: ubndankhe@gialai.gov.vn
02 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Lãnh đạo: Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 39 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.323
- Thư điện tử:gddt.ankhe@gialai.gov.vm
03 Phòng Quản lý đô thị - Lãnh đạo: Nguyễn Minh Trung, Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.5333473
- Thư điện tử: : qldt.ankhe@gialai.gov.vn
04 Phòng Tài chính và Kế hoạch - Lãnh đạo: Bùi Hữu Nhân, Phó Trưởng phòng (Phụ trách)
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.201
- Thư điện tử: : tckh.nkhe@gialai.gov.vn
05 Phòng Văn hóa và Thông tin - Lãnh đạo: Dương Thanh Hà, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832814
- Thư điện tử: : vhtt.ankhe@gialai.gov.vn
06 Phòng Kinh tế - Lãnh đạo: Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832674
- Thư điện tử: : kinhte.ankhe@gialai.gov.vn
07 Phòng Nội vụ - Lãnh đạo: Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.538.577
- Thư điện tử: : noivu.ankhe@gialai.gov.vn
09 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Lãnh đạo: Trần Thanh Hải, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.259
- Thư điện tử: : ldtbxh.ankhe@gialai.gov.vn
10 Phòng Tài nguyên và Môi Trường - Lãnh đạo: Phạm Bảo Trung, Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ: 22 Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.417
- Thư điện tử: : tnmt.ankhe@gialai.gov.vn
11 PhòngTư pháp - Lãnh đạo: Nguyễn Thị Mộng Điệp, Trưởng phòng
- Địa chỉ: 35A Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.426
- Thư điện tử: : tuphap.ankhe@gialai.gov.vn
12 Thanh tra - Lãnh đạo: Nguyễn Trần Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra
- Địa chỉ: 1356 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.325
- Thư điện tử: : thanhtra.ankhe@gialai.gov.vn
13 Ban Quản lý Chợ - Lãnh đạo: Phan Vĩnh Tấn, Trưởng Ban
- Địa chỉ: Trung tâm Thương mại An Khê (Chợ An Khê), thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.832.817
- Thư điện tử: : bqlc.ankhe@gialai.gov.vn
14 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - - Lãnh đạo: Phạm Quang Bửu, Trưởng Ban
- Địa chỉ: 585 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.532.153
- Thư điện tử: : bqldadtxd.ankhe@gialai.gov.vn
15 Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị - Lãnh đạo: Hồ Mộng Điệp, Trưởng ban
- Địa chỉ: 25 Hai Bà Trưng, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:
02693.833.959
- Thư điện tử: : bqlrdvdt.ankhe@gialai.gov.vn


 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017