CHUYÊN MỤC

cctc.jpg


1. Thường trực HĐND thị xã
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
01 Ông Đinh Văn Cương Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã
02 Ông Nguyễn Đức Thành Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã
03 Ông Nguyễn Xuân Ánh Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban KT-XH
04 Bà Trần Lệ Mỹ Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế
 
2. Hai ban HĐND thị xã
I Ban Kinh tế - Xã hội  
01 Ông Nguyễn Xuân Ánh Trưởng Ban
02 Ông Võ Thanh Bảo Ủy viên
03 Ông Nguyễn Đức Tiệm Ủy viên
04 Ông Hồ Hữu Mạnh Ủy viên
05 Ông Bùi Khắc Chung Ủy viên
II Ban Pháp chế  
01 Trần Lệ Mỹ Trưởng Ban
02 Bà Lê Thị Hồng Minh Ủy viên
03 Ông Nguyễn Hữu Hạnh Ủy viên
04 Trịnh Thị Lê Ủy viên
05 Ông Võ Anh Tài Ủy viên


3. Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Đinh Văn Cương Phó Bí thư Thường trực Thị ủy,
Chủ tịch HĐND thị xã
2 Nguyễn Hùng Vỹ Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã
3 Nguyễn Đức Thành Ủy viên BTV Thị ủy,
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
4 Lê Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã 
5 Nguyễn Xuân Ánh Trưởng Ban KT-XH HĐND thị xã 
6 Võ Thanh Bảo Chủ tịch HĐND phường An Bình
7 Nguyễn Hòa Bình Phó Bí thư đảng ủy phường Ngô Mây
8 Nguyễn Thị Châu Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy  
9 Bùi Khắc Chung Kế toán Trường THCS Đề Thám
10 Lương Thành Công Chủ tịch HĐND phường Tây Sơn
11 Trần Công  Chủ tịch HĐND xã Cửu An
12 Vũ Việt Cường Bí thư Đoàn TNCSHCM thị xã
13 Lương Trung Dũng Chủ tịch UBND phường An Phước
14 Hồ Ngọc Đại Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy
15 Nguyễn Thanh Điệp Bí thư đảng ủy xã Thành An  
16 Nguyễn Hữu Hạnh Chủ tịch Hội Nông dân thị xã
17 Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 
18 Đặng Diễm Hương Phó Trưởng Khoa Sản Trung 
19 Trần Thị Khuyên Chủ tịch HĐND phường An Phú
20 Trịnh Thị Lê Chủ tịch Hội LHPN thị xã
21 Hồ Hữu Mạnh Chủ tịch UBND xã Xuân An
22 Trần Lệ Mỹ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã
23 Lê Thị Hồng Phương Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Thành An
24 Nguyễn Gia Quảng Chính trị viên Phó Ban CHQS thị xã An Khê
25 Võ Anh Tài Bí thư Đảng ủy xã Tú An
26 Huỳnh Minh Thiện Chủ tịch UBMTTQVN thị xã
27 Trần Thị Thủy Tiên Giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH thị xã
28 Nguyễn Đức Tiệm Bí thư đảng ủy phường An Tân 
29 Nguyễn Ngọc Tú Phó Trưởng Công an thị xã
30 Nguyễn Công Tuấn Bí thư đảng ủy xã Song An
             
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017