CHUYÊN MỤC

cctc.jpg

 
I. Tình hình tổ chức của HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
Tổng số đại biểu HĐND thị xã trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 30 đại biểu, trong đó: Nữ 08 vị, dân tộc 02 vị, tôn giáo 01 vị, ngoài Đảng 02 vị. 
Về trình độ Chính trị:  Cao cấp: 20 đại biểu, chiếm tỷ lệ 66,7%; Trung cấp: 07 đại biểu, chiếm tỷ lệ 23,3%; Sơ cấp: 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,3%; chưa qua đào tạo: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,7%.    
Về chuyên môn: Thạc sĩ: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,7%; Đại học: 25 đại biểu, chiếm tỷ lệ 83,3%; Cao đẳng, trung cấp: 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 10 %. 
Thường trực HĐND thị xã có 04 người, gồm: Chủ tịch HĐND do đồng chí Bí thư Thị ủy kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách.       
HĐND thị xã có 02 Ban: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế; mỗi Ban có 05 người, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 thành viên, Trưởng ban và các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.
II. Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
1. Thường trực HĐND thị xã
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
01 Nguyễn Thị Thanh Lịch Bí thư Thị ủy, CT.HĐND thị xã
02 Nguyễn Đức Thành Phó CT.HĐND thị xã
03 Lê Minh Hiền Phó CT.HĐND thị xã, Trưởng ban KT-XH
04 Đinh Văn Cương Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế
 
2. Hai ban HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Ban KT – XH Hội đồng nhân dân thị xã
01 Lê Minh Hiền Phó CT.HĐND thị xã, Trưởng ban KT-XH
02 Nguyễn Xuân Ánh Phó Ban KT-XH HĐND thị xã
03 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Thành viên
04 Hồ Bảo Châu Chủ tịch UBND xã Xuân An, Thành viên
05 Bùi Khắc Chung Kế toán Trường MG Bình Minh, Thành viên
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã
01 Đinh Văn Cương Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế
02 Trần Lệ Mỹ Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
03 Lê Thị Hồng Minh Bí thư Đảng ủy phường An Bình, Thành viên
04 Trịnh Thị Lê Chủ tịch Hội LHPN thị xã, Thành viên
05 Trần Ngọc Thiện Bí thư Đảng ủy xã Tú An, Thành viên
 
3.Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
               
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
01 Nguyễn Thị Thanh Lịch Bí thư Thị ủy, CT.HĐND thị xã
02 Nguyễn Hùng Vỹ Phó Bí thư Thị ủy, CT.UBND thị xã
03 Nguyễn Đức Thành Phó CT.HĐND thị xã
04 Lê Minh Hiền Phó CT.HĐND thị xã, Trưởng ban KT-XH
05 Lương Thành Công Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND phường Tây Sơn
06 Đặng Diễm Hương Phó Trưởng Khoa Sản BVĐK KV An Khê
07 Trịnh Thị Lê Chủ tịch Hội LHPN thị xã
08 Nguyễn Thanh Nam Chính trị viên BCHQS thị xã
09 Nguyễn Xuân Ánh Phó Ban KT-XH HĐND thị xã
10 Trần Thanh Hải Bí thư Đảng ủy phường An Phú
11 Trần Thị Khuyên Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú
12 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
13 Nguyễn Vũ Nhất Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND phường An Tân
14 Lê Thị Hồng Minh Bí thư Đảng ủy phường An Bình
15 Huỳnh Ngọc Mỹ Trưởng phòng Kinh tế thị xã
16 Trương Quốc Thắng Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy
17 Huỳnh Minh Thiện Bí thư Đảng ủy phường Ngô Mây
18 Hồ Hữu Mạnh Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phước
19 Nguyễn Ngọc Tú Phó Trưởng Công an thị xã
20 Đinh Văn Cương Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế
21 Võ Anh Tài Bí thư Đoàn TNCS HCM thị xã
22 Trần Ngọc Thiện Bí thư Đảng ủy xã Tú An
23 Hồ Bảo Châu Chủ tịch UBND xã Xuân An
24 Trần Lệ Mỹ Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
25 Bùi Khắc Chung Kế toán Trường MG Bình Minh
26 Trần Công Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã Cửu An
27 Trần Xuân Dục
(Đại đức Thích Quang Dũng)
Trụ trì chùa Quan Âm - xã Song An
28 Nguyễn Ngọc Toàn Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã Song An
29 Nguyễn Thị Châu Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã
30 Nguyễn Hữu Hạnh Bí thư Đảng ủy, CT.UBND xã Thành An
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017