CHUYÊN MỤC


cctc-(2).jpg


  I. Lãnh đạo UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
 
STT Họ và tên Thông tin
01 Nguyễn Hùng Vỹ - Năm sinh: 21/4/1970
- Quê quán: Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
- Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0593.833.328 - 0904.450.169
- Thư điện tử: vynh.ankhe@gialai.gov.vn
02 Nguyễn Hữu Nguyên - Năm sinh: 15/12/1977
- Quê quán: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 059.3832.262 – 0914.010.293
- Thư điện tử: nguyennh.ankhe@gialai.gov.vn

II. Ủy viên UBND thị xã, lãnh đạo phụ trách các phòng thuộc UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:
STT Họ và tên Thông tin
01 Bùi Anh Tuấn - Chức vụ: Trưởng phòng GD-ĐT thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.101 – 0914.803.139
- Thư điện tử: tuanba.ankhe@gialai.gov.vn
02 Huỳnh Ngọc Mỹ - Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.047 – 0905.443.256
- Thư điện tử: myhn.ankhe@gialai.gov.vn
03 Trần Thanh Hải - Chức vụ: Trưởng phòng LĐ-TB&XH
- Số điện thoại: 0905.725277
- Thư điện tử: haitt.ankhe@gialai.gov.vn
04 Trần Thị Kim Dung - Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã
- Số điện thoại: 0593.837.991 – 0905.127.990
- Thư điện tử: dungttk.ankhe@gialai.gov.vn
05 Bùi Hữu Nhân - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã
- Số điện thoại: 0269.3832201 - 0903.567315
- Thư điện tử: nhanbh.ankhe@gialai.gov.vn
06 Đặng Quốc Hoài Huy - Chức vụ: Trưởng phòng TN-MT thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.417 – 0906 548856
- Thư điện tử: huydqh.ankhe@gialai.gov.vn
07 Nguyễn Thị Mộng Điệp - Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.426 – 0905.324.999
- Thư điện tử: diepntm.ankhe@gialai.gov.vn
08 Dương Thanh Hà - Chức vụ: Trưởng phòng  Văn hóa và Thông tin thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.855 – 0914.171.368
- Thư điện tử: hadt.ankhe@gialai.gov.vn
09 Nguyễn Trần Quốc Tuấn - Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thị xã
- Số điện thoại: 02693.832.325 – 0905359697
- Thư điện tử: tuanntq.ankhe@gialai.gov.vn
10 Hồ Kỳ Trọng - Chức vụ: Trưởng Công an thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.662
- Thư điện tử:
11 Phạm Thành Lương - Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã
- Số điện thoại: 0593.832.256 -
- Thư điện tử:
12 Nguyễn Minh Trung - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị
- Số điện thoại: 0913.428526
- Thư điện tử: trungnm.ankhe@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế
- Số điện thoại: 0982.148201

- Thư điện tử: lanntn.ankhe@gialai.gov.vn
14 Vũ Thị Tú Trinh - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
- Số điện thoại: 0935.549192 - 0866437555
- Thư điện tử: trinhvtt.ankhe@gialai.gov.vn

III. Sơ đồ tổ chức:
sodo3.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017