CHUYÊN MỤC


Bí thư huyện (thị) An Khê qua các thời kỳ
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Đỗ Trạc
- Chức vụ: Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại An Khê
- Giai đoạn: Từ 11/1945 – 3/1948
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Phạm Kiêm
- Chức vụ: Bí thư Đảng bộ Huyện An Khê
- Giai đoạn: + 3/1948 – 2/1949
                   + Đại hội lần thứ I Đảng bộ huyện An Khê (2/1949)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Trần Văn Lộc
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 4 (vùng dân tộc thiểu số Bắc An Khê)
- Giai đoạn: tháng 3/1950
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Tô Dùng
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 7 (vùng kinh An Khê)
- Giai đoạn: tháng 3/1950
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Hà Thảng
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng huyện An Khê
- Giai đoạn: 3/1951 – 5/1951
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Đỗ Hằng
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng huyện An Khê
- Giai đoạn: 5/1951 – 1954
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Lâm Hữu Bá
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng đặc khu Tân An
- Giai đoạn: 2/1954 – 7/1954
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Lê Phi Hùng
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 9/1954 - 1955
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Trần Văn Bình
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 1955-1961
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Huỳnh Năng Thuận
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 1961-1963
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Tạ Chất (Tạ Quang Kim)
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 1964-1965
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Đặng Ngọc Bân
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 1965-1966
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Lê Tam
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 1967 - 1969
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Mai Xuân Cảnh
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 6/1969 – 7/1971
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Hồ Ngọc Năm
- Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng khu 8
- Giai đoạn: 7/1971 – 11/1975
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Nguyễn Thứ
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Khê
- Giai đoạn: 10/11/1975 - 14/3/1977
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Nguyễn Văn Bùi (Bá Thái)
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Khê, (14/3/1977 – 1979), khoá VII (1979-1986), khoá VIII (1981-1986)
- Giai đoạn: 14/3/1977 - 1986
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hưng
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Khê khóa IX (1986-1989), khoá X (1989-1991).
- Giai đoạn: 1986 -1991
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Trịnh Duy Hướng
- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy An Khê, khoá XI (1991-1996), khoá XII (1996-2000)
- Giai đoạn: 1991 - 2000
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Khê khóa XIII (2000-2005), khoá XIV (2005-2010)
- Giai đoạn: 2000 - 2010
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Huỳnh Văn Tâm
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê
- Giai đoạn: 2010-2013
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Đồng chí: Trịnh Duy Thuân
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê
- Giai đoạn: 2010-10/2015
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê khóa XVI
- Giai đoạn: Từ 2015 đến nay
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Quang, Phó Chủ tịch UBND
thị xã An Khê, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017