CHUYÊN MỤC






htdt-(1).jpg
 

 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
UBND thị xã An Khê ubndankhe@gialai.gov.vn


2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tài khoản
1 Nguyễn Hùng Vỹ vynh.ankhe@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Nguyên  
3 Nguyễn Kim Quang quangnk.ankhe@gialai.gov.vn
4 Huỳnh Văn Tâm tamhv.ankhe@gialai.gov.vn
5 Lê Thanh Tâm tamlt.ankhe@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hồng Minh minhnth.ankhe@gialai.gov.vn
7 Khưu Đại Hiền hienkd.ankhe@gialai.gov.vn
8 Phan Mạo maop.ankhe@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thuận thuannv.ankhe@gialai.gov.vn
10 Văn Thị Hạnh hanhvt.ankhe@gialai.gov.vn
11 Trần Thị Kim Dung dungttk.ankhe@gialai.gov.vn
12 Hồ Thanh Việt vietht.ankhe@gialai.gov.vn
13 Hồ Mộng Điệp diephm.ankhe@gialai.gov.vn
14 Vũ Thị Tú Trinh trinhvtt.ankhe@gialai.gov.vn
15 Phạm Thị Thanh Bình binhptt.ankhe@gialai.gov.vn
16 Phạm Thị Ái aipt.ankhe@gialai.gov.vn
17 Lê Thị Mỹ Hạnh hanhltm.ankhe@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Văn Tuân tuannv.ankhe@gialai.gov.vn
19 Ngọ Thị Thịnh thinhnt.ankhe@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Thanh An annt239.ankhe@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Thị Hồng hongnt.ankhe@gialai.gov.vn
22 Hồ Bảo Châu chauhb.ankhe@gialai.gov.vn
23 Mai Anh Hùng hungma.ankhe@gialai.gov.vn
24 Trần Thị Thúy Vân vanttt.ankhe@gialai.gov.vn
25 Đặng Hước huocd.ankhe@gialai.gov.vn
26 Trần Ngọc Thiện thientn.ankhe@gialai.gov.vn
27 Nguyễn Đình Trung trungnd.ankhe@gialai.gov.vn
28 Trần Lệ Oanh oanhtl.ankhe@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Thị Như Hiếu hieuntn.ankhe@gialai.gov.vn
30 Dương Hoàng Thanh thanhdh.ankhe@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Đức Thành thanhnd.ankhe@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Thị Hoa hoant.ankhe@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Thị Thủy thuynt.ankhe@gialai.gov.vn
34 Đặng Quốc Hoài Tân tandqh.ankhe@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Văn Quyên quyennv.ankhe@gialai.gov.vn
36 Lê Văn Hiệp hieplv.ankhe@gialai.gov.vn
37 Bùi Văn Quá quabv.ankhe@gialai.gov.vn
38 Nguyễn Bảo Huy huynb.ankhe@gialai.gov.vn
39 Đồng Thị Tuyết tuyetdt.ankhe@gialai.gov.vn
40 Đoàn Vũ Thanh Hoàng hoangdvt.ankhe@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Thị Mộng Điệp diepntm.ankhe@gialai.gov.vn
42 Nguyễn Thị Vũ Phong phongntv.ankhe@gialai.gov.vn
43 Lê Tâm Tứ tult.ankhe@gialai.gov.vn
44 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân nhanntq.ankhe@gialai.gov.vn
45 Nguyễn Minh Lại lainm.ankhe@gialai.gov.vn
46 Ngô Thị Bích Thủy thuyntb.ankhe@gialai.gov.vn
47 Phan Phương Thảo thaopt.ankhe@gialai.gov.vn
48 Đặng Thị Yến yendt.ankhe@gialai.gov.vn
49 Nguyễn Minh Trung trungnm.ankhe@gialai.gov.vn
50 Nguyễn Văn Hiền hiennv.ankhe@gialai.gov.vn
51 Đinh Xuân Phùng phungdx.ankhe@gialai.gov.vn
52 Lê Thị Mỹ Hoa hoaltm.ankhe@gialai.gov.vn
53 Đinh Thị Nguyệt nguyetdt.ankhe@gialai.gov.vn
54 Trần Thị Mỹ Kiều kieuttm.ankhe@gialai.gov.vn
55 Tân Thị Mỹ Diệu dieuttm.ankhe@gialai.gov.vn
56 Đặng Thị Kim Dung dungdtk.ankhe@gialai.gov.vn
57 Nguyễn Duy Phong phongnd.ankhe@gialai.gov.vn
58 Trần Quang Vinh vinhtq.ankhe@gialai.gov.vn
59 Khưu Diệp Ngọc Hà hakdn.ankhe@gialai.gov.vn
60 Trần Lệ Mỹ mytl.ankhe@gialai.gov.vn
61 Phạm Văn Lai laipv.ankhe@gialai.gov.vn
62 Nguyễn Thành An annt.ankhe@gialai.gov.vn
63 Đặng Thị Quý quydt.ankhe@gialai.gov.vn
64 Nguyễn Bá Tiến tiennb.ankhe@gialai.gov.vn
65 Biện Ngọc Danh danhbn.ankhe@gialai.gov.vn
66 Nguyễn Thông thongn.ankhe@gialai.gov.vn
67 Võ Thị Phương Đông dongvtp.ankhe@gialai.gov.vn
68 Khổng Quang Ánh anhkq.ankhe@gialai.gov.vn
69 Nguyễn Phúc Tăng tangnp.ankhe@gialai.gov.vn
70 Nguyễn Thị Thanh Trà trantt.ankhe@gialai.gov.vn
71 Mai Thanh Sơn sonmt.ankhe@gialai.gov.vn
72 Lê Mai Lân lanlm.ankhe@gialai.gov.vn
73 Lâm Thị Thúy Hiền hienltt.ankhe@gialai.gov.vn
74 Nguyễn Minh Phương phuongnm.ankhe@gialai.gov.vn
75 Nguyễn Xuân Hậu haunx.ankhe@gialai.gov.vn
76 Nguyễn Hồng Thái thainh.ankhe@gialai.gov.vn
77 Nguyễn Thị Thúy Hồng hongntt.ankhe@gialai.gov.vn
78 Nguyễn Phú Nguyên nguyennp.ankhe@gialai.gov.vn
79 Mang Viên Tý tymv.ankhe@gialai.gov.vn
80 Đặng Quốc Hoài Huy huydqh.ankhe@gialai.gov.vn
81 Trần Văn Thọ thotv.ankhe@gialai.gov.vn
82 Nguyễn Công Tuấn tuannc.ankhe@gialai.gov.vn
83 Phạm Thị Thanh Hải haiptt.ankhe@gialai.gov.vn
84 Đặng Thanh Hà hadt.ankhe@gialai.gov.vn
85 Trịnh Văn Chung chungtv.ankhe@gialai.gov.vn
86 Phan Thị Lý lypt.ankhe@gialai.gov.vn
87 Nguyễn Văn Thắng thangnv.ankhe@gialai.gov.vn
88 Vũ Văn Thọ thovv.ankhe@gialai.gov.vn
89 Nguyễn Hữu Hưng hungnh.ankhe@gialai.gov.vn
90 Nguyễn Thanh Điệp diepnt.ankhe@gialai.gov.vn
91 Nguyễn Thị Thu Sang sangntt.ankhe@gialai.gov.vn
92 Dương Thanh Hà hadttp.ankhe@gialai.gov.vn
93 Phan Thị Nhu nhupt.ankhe@gialai.gov.vn
94 Lê Công Hiền hienlc.ankhe@gialai.gov.vn
95 Bùi Thị Lệ Hằng hangbtl.ankhe@gialai.gov.vn
96 Dương Nở nod.ankhe@gialai.gov.vn
97 Nguyễn Phạm An Thương thuongnpa.ankhe@gialai.gov.vn
98 Nguyễn Thị Thanh Lịch lichntt.ankhe@gialai.gov.vn
99 Phan Vĩnh Tấn tanpv.ankhe@gialai.gov.vn
100 Trần Hoàng Quang quangth.ankhe@gialai.gov.vn
101 Bùi Anh Tuấn tuanba.ankhe@gialai.gov.vn
102 Nguyễn Thị Huê huent.ankhe@gialai.gov.vn
103 Nguyễn Văn Minh minhnv.ankhe@gialai.gov.vn
104 Trần Công Toàn toantc.ankhe@gialai.gov.vn
105 Vũ Xuân Lộc locvx.ankhe@gialai.gov.vn
106 Đào Trọng Thuyên thuyendt.ankhe@gialai.gov.vn
107 Đặng Văn Hòa hoadv.ankhe@gialai.gov.vn
108 Nguyễn Thanh An annt67.ankhe@gialai.gov.vn
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017