CHUYÊN MỤC

HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT KỲ 1 THÁNG 6/2020

02/06/2020
Tìm hiểu một số quy định pháp luật liên quan việc xử lý hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Câu 1: Người phạm tội phản bội Tổ quốc sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 108 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người phạm tội phản bội Tổ quốc bị xử lý như sau:
          - Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
- Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật thì người phạm tội gián điệp sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
 Điều 110 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người phạm tội gián điệp bị xử lý như sau:
- Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
+ Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;
+ Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

Câu 3: Người phạm tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người phạm tội tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử lý như sau:
- Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
+ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
+ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
+ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.
- Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Câu 4: A (công dân Việt Nam) là phóng viên của một tờ báo. Trong quá trình làm việc A đã có nhiều thành tích trong công tác nhưng không được cơ quan đề xuất vào vị trí lãnh đạo nên A rất bất mãn và thường xuyên tâm sự với B và C (là thành viên của một tổ chức chính trị nước ngoài). Biết rõ thái độ của A nên B và C đề  nghị A sưu tầm những bí mật, thông tin đăng tải trong nước về những tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của đất nước. B, C đã trả cho A 20 triệu đồng và A biết được rằng B và C sẽ gửi số tài liệu sưu tầm cho tổ chức nước ngoài để sử dụng chống lại Việt Nam. Hành vi của A có vi phạm quy định pháp luật không?
          Trả lời:
- Hành vi của A vi phạm quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
+ Thứ nhất, về mặt khách thể: Việc A sưu tầm tầm những thông tin đăng tải trong nước về những tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của đất nước để đưa cho B, C (là thành viên của một tổ chức chính trị nước ngoài), sẽ làm xâm hại đến an ninh đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Vì những tài liệu mà A đưa cho B và C sẽ được gửi đến cho tổ chức nước ngoài nhằm chống lại Việt Nam thì sẽ ảnh hưởng đến độc lập của nước CHXHCNVN, bất khả xâm phạm lãnh thổ và khả năng phòng thủ đất nước. 
+ Thứ hai, về mặt khách quan: Hành vi của A là hành vi cung cấp và thu thập các tài liệu thuộc bí mật, thông tin đăng tải trong nước về những tồn tại, bất cập, khiếm khuyết của đất nước cho người nước ngoài để sử dụng chống lại Việt Nam.
Hành vi này cũng được quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 110  Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)  như sau: 
“ 1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a,…;
b….;
c, Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
.+ Thứ ba, về mặt chủ quan: Lỗi của A ở đây là lỗi cố ý trực tiếp. A bất mãn vì không được đề bạt vào vị trí lãnh đạo, dẫn đến nghe theo lời đề nghị của B và C thu thập tài liệu…và A biết được rằng B và C sẽ gửi số tài liệu thu thập đó cho tổ chức nước ngoài để chống lại Việt Nam, nhưng A vẫn làm để chống chính quyền nhân dân.
+ Thứ tư, về mặt chủ thể: A là công dân Việt Nam và thực hiện hành vi được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 110 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)  => A thỏa mãn dấu hiệu về mặt chủ thế.
Như vậy, với đầy đủ yếu tố cấu thành của tội gián điệp như trên nên A phạm tội gián điệp./.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017