CHUYÊN MỤC

[TB] Chuyển trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã An Khê

20/09/2018
Văn phòng HĐND và UBND thông báo việc chuyển trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã An Khê, như sau:
 
document-(5).jpg