CHUYÊN MỤC

Thông báo số 510 TB-STNMT ngày 24.12.2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai việc hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

28/12/2018
Thông báo số 510 TB-STNMT ngày 24.12.2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai việc hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
510-TB-STNMT-24-12-2018..pdf