CHUYÊN MỤC

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính thuộc thị xã An Khê năm 2017

11/09/2017
Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính thuộc thị xã An Khê năm 2017

1-(1).JPG
2-(1).JPG
3-(1).JPG
Thông báo số 209/TB-UBND