CHUYÊN MỤC

Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ An Khê

08/03/2018
Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ An Khê (14/3/1948 -14/3/2018)

1.JPG
2.JPG