CHUYÊN MỤC

Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian thi phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016

14/11/2016
Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian thi phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016
file đính kèm