CHUYÊN MỤC

117 vị trí công tác tại khu vực công phải định kỳ chuyển đổi

07/10/2020
Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực công (ví dụ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an…) ở các vị trí sau đây phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

1. Phân bổ ngân sách.

2. Kế toán.

3. Mua sắm công.

4. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.