CHUYÊN MỤC

Kết quả sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã An Khê về thực hiện chính sách BHYT học sinh

28/09/2015
Trong những năm qua, chính sách Bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn thị xã An Khê luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, vì vậy tỷ lệ học sinh tham gia BHYT qua các năm học không ngừng tăng lên, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhìn lại những năm trước, năm học 2011-2012 toàn thị xã có 24 trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông,(TH, THCS, THPT) trong đó khối TH có 13 trường, khối THCS 8 trường, khối THPT 3 trường với tổng số 14.326 học sinh. Trong năm học có 23/24 trường triển khai thu BHYT học sinh, kết quả có 8.787 học sinh tham gia đạt 61,34% trên tổng số học sinh trong diện tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, vận động chưa hiệu quả nên tỷ lệ học sinh tham gia ở một số trường đạt thấp, trong năm học có 13/24 trường có số học sinh tham gia dưới 50%, đặc biệt có 01 trường Tiểu học không triển khai thu BHYT học sinh.
          Với những khó khăn trên, đầu năm 2013, BHXH thị xã đã đăng kí làm việc với Thường trực Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thị ủy và Uỷ ban nhân dân thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, theo đó Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thị xã xem kết quả thực hiện chính sách BHYT là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.
          Với sự Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã, năm học 2012-2013 trên địa bàn đã có 100% các trường TH, THCS, THPT triển khai thu BHYT học sinh với kết quả tương đối khả quan với 9.810 học sinh tham gia tại trường đạt tỉ lệ 64,95%, tăng 3,61% so với năm học trước, tỷ lệ học sinh tham gia của các trường đều tăng, đặc biệt trường Tiểu học Lê Văn Tám tăng 67,55%, đây là trường duy nhất năm học 2011-2012 không có học sinh tham gia BHYT tại trường.
 Năm học 2013-2014 có nhiều thuận lợi trong công tác thực hiện chính sách BHYT, ở Trung ương có Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, ở địa phương có Chương trình số 55-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 105-KH/TU của Thị ủy An Khê về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Những văn bản quan trọng này như Kim chỉ nam dẫn đường cho mọi hoạt động triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cùng với những văn bản trên, UBND thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện  BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH tỉnh thường xuyên trực tiếp chỉ đạo nên kết quả năm học 2013-2014 có 10.292 học sinh tham gia tại trường đạt 70,73 % trên tổng số học sinh trong diện phải tham gia, so với năm học trước tăng 5,78 %.
Với thành tích đạt được của những năm học trước, công tác triển khai BHYT học sinh của các trường đã tương đối ổn định, đi vào nề nếp, phòng Giáo dục-Đào tạo hằng năm giao KH thu BHYT về các trường nên năm học 2014-2015 có 11.526 học sinh tham gia tại trường đạt tỉ lệ 79,43% trên tổng số học sinh trong diện tham gia, so với năm học 2013-2014 tăng 8,70% và so với năm học 2011-2012 tăng trên 18%.
          Năm 2015 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, có rất nhiều nội dung đổi mới căn bản, như trách nhiệm và quyền lợi học sinh tham gia được thay đổi, về tỉ lệ đóng được nâng lên từ 3%-4,5% lương tối thiểu, về quyền lợi được mở rộng nhiều hơn trước như thông tuyến khám chữa bệnh, tăng quyền lợi và mức hưởng cho người tham gia…Những khó khăn và thách thức đạt tỉ lệ 90% học sinh tham gia trong năm học 2015-2016 theo Chỉ thị của UBND tỉnh còn đang ở phía trước, nhưng với thành tích đạt được trong những năm học vừa qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã, BHXH tỉnh Gia Lai và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBVC Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê, chúng tôi tin tưởng trong năm học này tiếp tục gặt hái những thành quả mới trong công tác thực hiện chính sách BHYT học sinh.
 
Trần Văn Tuấn
Giám đốc BHXH thị xã
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Quang, Phó Chủ tịch UBND
thị xã An Khê, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017