CHUYÊN MỤC

Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2016

02/04/2016
Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XI vừa tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2016) để tổng kết, kiểm điểm kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2011-2016. Xem xét, đánh giá báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của UBND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2011-2016.


Tại Kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân báo cáo kết quả công tác của ngành trong nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thị xã. Xem xét, quyết định các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.   
Đánh giá về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và hai Ban HĐND thị xã, các đại biểu đã khẳng định: Hoạt động của HĐND thị xã trong nhiệm kỳ đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoạt động đúng qui chế đã có những đổi mới về cơ cấu tổ chức cũng như về phương thức hoạt động và thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thể hiện được vai trò, nhiệm vụ của đại biểu, tạo được niềm tin của nhân dân vào cơ quan dân cử. Các kỳ họp đã có những cải tiến về công tác chuẩn bị, cách thức điều hành, đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời gian tiến hành nên chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng lên, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND. Tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2013 và kỳ họp cuối năm 2014, HĐND thị xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội. Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm qua 02 đợt là 16 người. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, không có trường hợp nào có phiếu tín nhiệm thấp.
Công tác giám sát đã có những chuyển biến tích cực, có trọng tâm trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được những ý kiến kiến nghị phù hợp, sát với tình hình thực tế. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng đi vào thực chất và có chất lượng  hơn. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì thường xuyên và có sự cải tiến cho phù hợp với tình hình địa phương đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu, phản ánh được nhiều tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri với HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan.
 
IMG_2625.jpg


Trong 05 năm qua của nhiệm kỳ 2011-2016, bằng sự nỗ lực của mình HĐND thị xã đã có những quyết định và giải pháp thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kết hợp với công tác kiểm tra giám sát đã có những đóng góp tích cực góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát triển sản xuất, ổn định trật tự xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng địa phương. Tuy nhiên trước nhiều vấn đề còn tồn tại yếu kém của địa phương như chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận nhân dân chưa được nâng lên; tình trạng ô nhiễm môi trường, công tác qui hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan đơn vị chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp; một số kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân chậm được giải quyết...HĐND, Thường trực HĐND thị xã nhận rõ trách nhiệm của mình đối với những tồn tại yếu kém đó của địa phương.
Đánh giá về báo cáo hoạt động của UBND thị xã, các đại biểu thống nhất nhận định: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã bình quân hàng năm ước đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 35,9 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 còn 1,58% (theo chuẩn mới là 4,09%). Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn luôn được đổi mới. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.
 
IMG_2675.jpg

            Cũng tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã An Khê 05 năm (2016-2020). Nhân dịp này, UBND thị xã quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã đối với 05 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.
 
IMG_2707.jpg
 

Tin&Ảnh - Minh Thử
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017