CHUYÊN MỤC

An Khê sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

18/01/2019
Ðể chuẩn bị cho đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) thị xã An Khê đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội. 
 

Dựa trên kiến thức được tập huấn và các văn bản hướng dẫn của UBMTTQVN thị xã, Ủy ban MTTQ 11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp. Đồng thời đang triển khai tích cực các nội dung công việc để tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã theo đúng nội dung, chương trình và tiến độ đã đề ra.  
Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của thị xã An Khê đã được tổ chức thành công tại phường Ngô Mây vào tháng 11/2018. Sau Đại hội điểm, các xã, phường trong toàn thị xã sẽ tiến hành đại hội đồng loạt trong tháng 1/2019. Ở tất cả các đơn vị, công tác chuẩn bị các bước cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất, nhất là công tác lựa chọn nhân sự cho Đại hội được kiểm tra rất kỹ lưỡng, đội ngũ cán bộ đạt chuẩn với yêu cầu đề ra ... Thời điểm này, nhiều đơn vị đang tập trung trang trí hội trường, vận động người dân treo cờ Tổ quốc, sẵn sàng đón chào đại hội. Bà Nguyễn Thị Kiều Dinh- Chủ tịch UBMTTQVN phường An Tân nói: “Chúng tôi căn cứ vào tiêu chuẩn của cán bộ và thực tiễn công tác trong giai đoạn hiện nay, từ đó, chúng tôi xây dựng cơ cấu, thành phần đảm bảo thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, chúng tôi rất coi trọng tính thiết thực và tính tiêu biểu, tính đại diện trong việc cơ cấu nhân sự, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo đảm bảo tỷ lệ”.
Ông Bùi Sĩ Quan- Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Song An cho biết thêm: “Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động bà con treo cờ tổ quốc để chào mừng ngày đại hội. Đồng thời, các đề án nhân sự, các văn kiện chúng tôi đã làm xong và đã được phê duyệt. Về cơ cấu nhân sự thì chúng tôi cũng đã tiến hành hiệp thương với những người dân tộc thiểu số, những người có uy tín và những người sản xuất kinh doanh giỏi chúng tôi đã đưa vào đề án nhân sự và được UBMTTQ thị xã phê duyệt xong”. 
Đại hội MTTQ các cấp được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Để chuẩn bị cho đại hội cấp thị xã, Ủy ban MTTQ thị xã An Khê đã gửi Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho các xã, phường góp ý. Trong đó, tập trung góp ý một số nội dung về bố cục, tiêu đề, chủ đề báo cáo chính trị, nêu rõ những thành tích đạt được, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới… Thời gian qua, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã cũng đã tham gia lớp tập huấn do Ủy ban MTTQ của tỉnh tổ chức về công tác chuẩn bị đại hội, đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề xuất với chính quyền và các cơ quan liên quan để chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo đại hội thành công tốt đẹp.
 Theo ông Huỳnh Minh Thiện- Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã An Khê, chương trình làm việc của đại hội lần này sẽ có những nội dung trọng tâm như sau : “Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ thị xã sẽ chọn chủ đề Đoàn kết- Dân chủ- Hợp tác- Đồng thuận- Đổi mới- phát triển. Căn cứ chủ đề này sẽ bám sát vào 5 chương trình hành động của Mặt trận, thứ nhất là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà làm sao chúng ta làm tốt từng chương trình một. Thứ hai là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- văn hóa- xã hội giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã làm sao góp phần để xây dựng thị xã trở thành đô thị loại 3. Vấn đề thứ ba là phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Thứ tư là tăng cường công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới. Thứ năm là tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân”.
Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã sẵn sàng, đúng với kế hoạch đề ra. UBMTTQ thị xã cũng phát động thi đua nhằm chào mừng đại hội Mặt trận các cấp, cao điểm là các xã phường, các tổ chức thành viên Mặt trận động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái luyện tập để tham gia hội thao Đại đoàn kết chào mừng đại hội thành công. Dự kiến sau đại hội các xã, phường, Đại hội MTTQVN thị xã An Khê sẽ diễn ra vào tháng 5/2019.


Phương Thanh 
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017