CHUYÊN MỤC

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã An Khê ước đạt 115.607 triệu đồng

25/12/2019
Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã An Khê ước thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 115.607 triệu đồng, đạt 125,56% dự toán, tăng 27,89% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, các khoản thu từ Doanh nghiệp Nhà nước do Cục thuế phân cấp cho Chi cục thuế thu: 500 triệu đồng, đạt 20% dự toán, bằng 34,2% cùng kỳ năm trước; các khoản thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 29.391 triệu đồng, đạt 97,81% dự toán, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt cao so với dự toán được giao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 582 triệu đồng, đạt 129,23% dự toán; lệ phí trước bạ: 11.500 triệu đồng, đạt 109,52% dự toán, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất: 43.910 triệu đồng, đạt 182,96% dự toán, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm trước; thu từ các nguồn khác: 5.070 triệu đồng, đạt 113,42% dự toán, tăng 26,73% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thu ngân sách trên địa bàn thị xã An Khê trong năm 2019 ước thực hiện đạt dự toán. Tuy nhiên, các khoản thu cân đối đạt thấp, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác thu là do hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các hộ cá nhân thấp; giá cả một số mặt hàng nông sản biến động thất thường, đặc biệt là giá mía thấp dẫn đến tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thị xã An Khê giảm so với cùng kỳ năm 2018./.
                                                                            
                                                                                      Minh Khang
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017