CHUYÊN MỤC

Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội

25/09/2018
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐ ngày 26/12/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn thị xã; thực hiện quy chế và nhiệm vụ thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã xây dựng kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-LĐTBXH - TP, ngày 20/5/2018 phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lao động –Thương binh và xã hội.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 18/9/2018, địa điểm UBND phường Ngô Mây; ngày 20/9/2018 tại UBND xã Tú An và ngày 25/9/2019 tại UBND xã Song An.
Thông qua các buổi tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật đã thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật trẻ em và một số quy định của pháp luật về trẻ em; công tác đền ơn đáp nghĩa - người có công; bảo trợ xã hội; lao động, việc làm, dạy nghề; công tác giảm nghèo; bình đẳng giới; hòa giải ở cơ sở và những chính sách pháp luật mới có liên quan. Nhờ vậy mà pháp luật có điều kiện lan tỏa, đi vào cuộc sống đời thường và phát huy hiệu quả tốt hơn. Đồng thời vận động bà, con, người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị ở địa phương.
Hy vọng rằng trong thời gian tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ còn có bước phát triển mới với hiệu quả cao góp phần vào việc xây dựng con người mới tạo đà đưa nước ta nói chung và thị xã An Khê nói riêng thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Mộng Điệp.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017