CHUYÊN MỤC

Cán bộ chủ chốt thị xã An Khê quán triệt các văn bản của Đảng

06/10/2022
(GLO)- Sáng 6-10, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát của Đảng.  

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã An Khê đã nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng như: Kết luận số 34-LK/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật Đảng viên vi phạm. 
Cán bộ chủ chốt thị xã An Khê quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Minh
 
 
Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản về công tác tổ chức cán bộ, gồm: Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật và Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 588-QĐ/TU, ngày 22-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Quy định số 660-QĐ/TU, ngày 26-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
 
Thông qua việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh sẽ kịp thời giúp cán bộ chủ chốt toàn thị xã nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương và của Tỉnh ủy. Qua đó, triển khai và vận dụng hiệu quả vào công tác tổ chức quy hoạch cán bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
NGỌC MINH
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017