Hội đồng nhân dân xã Thành An tổ chức kỳ họp thứ Chín, khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021

29/06/2019
Từ ngày 29 đến ngày 30/6/2019, Hội đồng nhân dân xã Thành An (HĐND) tổ chức kỳ họp thứ Chín, khóa V, tại hội trường UBND xã. Kỳ họp đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND; UBND, hai Ban HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện thu,Chi ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xem xét  và quyết định các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) xã trình tại kỳ họp và nhiều nội dung quan trọng khác.
Chủ tọa kỳ họp Bà: Nguyễn Thị Thúy Hòa-PBT Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã và Bà: Bùi Thị Thu Hoài- Đảng ủy viên-Phó Chủ tịch HĐND xã.
Tham dự kỳ họp 24/25 vị đại biểu HĐND xã khóa V. Đại biểu khác mời có tổ đại biểu HĐND thị xã được bầu tại xã gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy xã; bà Nguyễn Thị Châu-Thị ủy viên-Trưởng phòng LĐTB&XH; ông Nguyễn Thanh Nam- Thượng tá- Chính trị viên cơ quan quân sự thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ, các đồng chí trưởng các hội đoàn thể xã, đại diện lãnh đạo hai trường, trạm y tế; Bí thư, phó thư  các chi bộ trực thuộc .
Ngoài các Báo cáo được trình bày trực tiếp tại Kỳ họp thứ Chín- HĐND xã khóa V,  HĐND xã xem xét 14 Báo cáo chuyên đề và 08 Tờ trình, 09 Nghị quyết.
Trong buổi sáng ngày 29/6/2019 Thường trực HĐND xã đã Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019 và và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019,  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín-HĐND xã; Báo cáo kết quả giám sát năm 2018 của HĐND và một số nội dung liên quan. UBND xã phân công các thành viên Báo cáo tình hình hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2019 và và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; tiếp thu và hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín-HĐND xã và các báo cáo liên quan khác. Nghe Uỷ Ban MTTQ VN xã thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của MTTQVN xã với HĐND và UBND xã tại kỳ họp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự phối hợp của UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể của xã đã tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trong 6 tháng đầu năm 2019. HĐND xã ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Tổng diện tích gieo trồng đạt 80,5% KH, tăng 85ha so với cùng kỳ năm trước. Công tác giao quân nhập ngũ vượt chỉ tiêu trên giao (10/8 công dân đạt 125%KH). Bên cạnh những chỉ tiêu đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như thu  ngân sách: Tổng thu ngân sách xã đạt (tính đến ngày 14/6/2019): 2.606.644.752đ/5.865.000.000đ đạt 44,4% NQ, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn: 849.644.752đ/1.740.000.000đ đạt 48,8% NQ, giảm 7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách: 2.194.727.954đ/5.283.000.000đ, bằng 41,5% NQ, giảm 2,4% so với cùng kỳ.
Thường trực HĐND, UBND xã trình các Tờ trình và dự thảo nghị quyết; hai ban HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND xã và trình tại kỳ họp.
 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ông Nguyễn Hữu Hạnh-Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao, sự điều hành, giám sát chặt chẽ quyết liệt của Thường trực HĐND, trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã triển khai, thực hiện đạt được một số chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã giao từ đầu năm.Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế, nhất định và chậm được khắc phục.Tại kỳ họp lần này đề nghị các vị đại biểu HĐND xã nâng cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ,  xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng và tập trung bàn các giải pháp triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế-Ngân sách,Văn hóa-Xã hội,Quốc phòng-An ninh năm 2019.
          Buổi chiều ngày 29/6/2019 kỳ họp tiến hành thảo luận tại hai tổ, thời gian phiên thảo luận tổ là 01 buổi, các ý kiến tham gia thảo luận tổ tại hai tổ, được thư ký tổng hợp thành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND, có trách nhiệm giải trình, phân tích, trả lời trực tiếp tại Hội trường. Tại hai tổ có 21 đại biểu tham gia thảo luận với 39 ý kiến và 09 nhóm vấn đề quan tâm như: kinh tế, ngân sách,văn hóa xã hội, xây dựng, giao thông, môi trường, điện…các ý kiến thảo luận tập trung đóng góp vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết.
Ngày làm việc cuối (30/6/2019 ) thư ký kỳ họp báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận tại hai tổ, Kỳ họp tiếp tục Phiên thảo luận chung tại hội có 08 đại biểu HĐND tham gia thảo luận với 08 ý kiến chưa thống nhất với ý kiến giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND xã.
Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần dân chủ, cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa V, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết.
Bế mạc kỳ họp bà: Nguyễn Thị Thúy Hòa - PBT Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã kết luận: để các Nghị quyết của HĐND xã sớm được triển khai thực hiện, HĐND xã kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, đại biểu HĐND xã và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã với chức trách, nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp gắn với công tác kiểm tra, giám sát để nghị quyết HĐND xã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (059) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Thành An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017