XUÂN AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ...

08/11/2018
Đảng ủy xã Xuân An. Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Bộ Chính trị, Ban bí thư.
Đảng ủy xã Xuân An. Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Bộ Chính trị, Ban bí thư.
Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2018. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã, Đảng ủy xã Xuân An tổ chức hội nghị quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Bộ Chính trị, Ban bí thư, cho 112 đồng chí là cán bộ, Đảng viên trên địa bàn xã. Tại buổi tiển khai có đồng chí Nguyễn Trung Hải. Bí thư đảng ủy và đồng chí Thái Xuân Dân Phó bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy quán triệt thông qua Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 “về phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại” Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”.  Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư, ngày 22/11/2017 “ về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/03/2018 “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 “về chiến lược An ninh quốc gia”. Và nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
 
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thạch- Xã Xuân An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)656.2489 - 0984.525.846
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: xuanan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Xuân An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017