CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
Quyết định phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Cửu An, thị xã An Khê
Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

Default news teaser image
Quyết định phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tây Sơn, thị xã An Khê
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

Default news teaser image
Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo số 12/TB-UBBC ngày 01/3/2021 Phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải Văn bản

Default news teaser image
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đươc bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách
các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đươc bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu...

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch Số 06/KH-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân Bầu cử Đại biểu HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 về triển khai  thực hiện công tác bầu cử Đại biểu HĐND thị xã An Khê...

Default news teaser image
Chỉ thị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/02/2021 V/v tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải về
 |<  <  1 2 >  >|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017