CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 9 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký giao dịch bảo đảm 
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký giao dịch bảo đảm 
Đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Xóa đăng ký thế chấp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017