CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện. Lĩnh Vực dân tộc
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Phòng Dân tộc và UBND cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Dân tộc và UBND cấp huyện. Lĩnh vực Dân tộc
Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Phòng Dân tộc và UBND cấp huyện. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấphuyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng ban cấp huyện liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Lĩnh vực Dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Phòng Dân tộc và UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Dân tộc cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
Lĩnh vực Dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Phòng Dân tộc và UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Lĩnh vự Dân tộc
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017