CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 17 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng kinh tế Lâm Nghiệp
Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác Thẩm quyền giải quyết Phòng kinh tế thị xã Phòng kinh tế thị xã Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) UBND cấp huyện Phòng Kinh tế Lâm nghiệp
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Kinh tế  Lâm nghiệp
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017