CHUYÊN MỤC

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện
-  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị cho thuê rừng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. UBND cấp xã tiếp nhận, viết Phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, xác nhận đơn, và chuyển cho UBND cấp huyện.
- Bước 2: UBND cấp huyện thực hiện các thủ tục theo quy định và quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm). Chuyển kết quả cho UBND xã thực hiện.
- Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, UBND xã thực hiện giao rừng trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. 
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị thuê rừng ;
2. Kế hoạch sử dụng rừng.
*Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết
18  ngày làm việc 
Lệ phí
Kết quả thực hiện
- Quyết định hành chính
- Biên bản bàn giao rừng
Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế 
Đối tượng thực hiện
Hộ gia đình, cá nhân 
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không 
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
-Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Lệ phí Không
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế 
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017