CHUYÊN MỤC

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện
-  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. UBND cấp xã tiếp nhận, viết Phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, xác nhận đơn và chuyển cho UBND cấp huyện.
- Bước 2: UBND cấp huyện xem xét và quyết định việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Chuyển kết quả cho UBND cấp xã thực hiện.
- Bước 3: UBND cấp xã thực hiện giao rừng trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. 
Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị giao rừng của hộ gia đình, cá nhân.
* Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết
18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Quyết định giao rừng
Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế 
Đối tượng thực hiện
Hộ gia đình, cá nhân 
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không 
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
-Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Lệ phí Không
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế 
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017