CHUYÊN MỤC

Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình

Thẩm quyền giải quyết Phòng kinh tế thị xã
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ chăn nuôi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
- Bước 3: Chủ chăn nuôi xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.  
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin cấp chứng chỉ (tự lập);
2. Lý lịch heo đực giống;
3. Bản kê khai địa điểm chăn nuôi
4. Giấy biên nhận hồ sơ,  kiểm dịch thú y và giấy biên nhận hồ sơ, tiêm phòng các bệnh bắt buộc.
* Số lượng hồ sơ:    01  (bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Không
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế thị xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân                
Kết quả thực hiện Chứng chỉ         
Yêu cầu hoặc điều kiện -Lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp phải được sản xuất từ cơ sở giống lợn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh giống vật nuôi, có lý lịch rõ ràng, giấy biên nhận hồ sơ, kiểm dịch thú y, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện cấp và được người chăn nuôi đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có cơ sở chăn nuôi. 
-Lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp không quá ba lần/tuần. Tuổi lợn bắt đầu phối giống trực tiếp không ít hơn tám tháng tuổi đối với lợn nội, mười tháng tuổi đối với lợn ngoại và tuổi sử dụng không quá ba năm.
-Lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp phải được tiêm phòng định kỳ vacxin phòng bệnh và kiểm tra huyết thanh các bệnh truyền nhiễm theo quy định của ngành thú y. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng lợn đực giống đang bị bệnh.
-Người nuôi lợn đực giống để phối giống trực tiếp phải thực hiện nghiêm túc việc bình tuyển, giám định lợn giống hàng năm theo các tiêu chuẩn của ngành nông nghiệp đó ban hành. Nếu lợn đực giống không đạt tiêu chuẩn phải loại thải kịp thời và báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký nuôi lợn đực giống.
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004.
- Quyết định số 61/2002/QĐ-BNN ngày 8/7/2002 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc ban hành danh mục hàng hoá giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.
- Quyết định số 66/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc ban hành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.