CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 15 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư UBND cấp huyện Phòng Tài chính và Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. UBND cấp huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quản lý tài sản công
Quyết định điều chuyển tài sản công UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định bán tài sản công UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Quyết định thanh lý tài sản công UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài sản công
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017