CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xử lý đơn tại cấp huyện UBND cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND cấp huyện Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  Khiếu nại tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND cấp huyện Thanh tra cấp huyện, các cơ quan chuyên môn khác trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại tố cáo
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện UBND cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Tiếp công dân
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017