CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 31 TTHC sửa đổi , 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 31 TTHC sửa đổi , 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai

31/08/2017

31/8/2017

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

05/06/2017

05/6/2017

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

17/05/2017

17/5/2017

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

08/05/2017

08/5/2017

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai    công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập

03/05/2017

03/5/2017

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

27/04/2017

27/4/2017

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/04/2017

17/4/2017

Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh   

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

17/03/2017

17/3/2017

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

21/02/2017

21/02/2017


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017