CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


775 QĐ-UBND 01/8/2018 Quyết định công bố Danh mục 04 TTHC mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Quyết định công bố Danh mục 04 TTHC mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

01/08/2018

8/1/2018

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/07/2018

Đã biết

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC mới, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

24/07/2018

Đã biết

​Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính ban hành mới và 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp huyện

20/07/2018

Đã biết

Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của VP đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/07/2018

Đã biết

Quyết đính số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Quyết đính số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

28/05/2018

Đã biết

Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 12 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

25/05/2018

Đã biết

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 11 TTHC mới và 12 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện , thị xã, thành phố

08/05/2018

Đã biết

Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 08 TTHC mới và 09 TTHC trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 08 TTHC mới và 09 TTHC trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

04/05/2018

Đã biết

Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

20/03/2018

Đã biết


|<<1 2 3 4 5>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017