CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


498/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2019

498/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2019

07/10/2019

07/10/2019

1756/QĐ-UBND Quyết định công khai ngân sách năm 2018

1756/QĐ-UBND Quyết định công khai ngân sách năm 2018

14/08/2019

14/8/2019

326/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

326/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

05/07/2019

5/7/2019

134/BC-UBND Báo cáo công khai ngân sách Quý I năm 2019

134/BC-UBND Báo cáo công khai ngân sách Quý I năm 2019

03/04/2019

03/4/2019

77/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019

77/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019

11/01/2019

11/01/2019

428/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2018

428/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2018

04/10/2018

04/10/2018

1803/QĐ-UBND Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

1803/QĐ-UBND Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

17/08/2018

17/8/2018

282/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

282/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

06/07/2018

6/7/2018

121/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2018

121/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I năm 2018

05/04/2018

5/4/2018

239/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

239/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

07/02/2017

07/2/2017

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017