CHUYÊN MỤC

Tổng hợp các nguồn vốn triển khai dự án
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Quyết định số 1201 QĐ-UBND ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt dự toán dự án Hạ tầng Wifi công cộng tại 04 điểm trên địa bàn thị xã An Khê
Văn bản số 589  UBND-TCKH ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Quyết định số 1188 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán Nâng cao năng lực kiểm tra giám sát chương trình thuộc dự án 5 nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
Quyết định số 1189 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán tổ chức hội nghị tập huấn; thuộc tiểu dự án 3 Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn làng đặc biệt khó khăn
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017