CHUYÊN MỤC

Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 
Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phan Thị Chương
Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Thanh Toàn
Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Phường An Phước - thị xã An Khê - Đợt 5) 
Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trịnh Huy Cường
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Lê Thị Nghĩa 
Quyết định số 4983/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường đất và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước (ĐỢT 2)
Quyết định số 5016/QD-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Mở rộng Nghĩa trang Nhân dân thị xã An Khê; Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước 
Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  
Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; hạng mục: Đường quy hoạch D1 và đường vào UBND phường An Tân; Lê Quang Trung
Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND Thị Xã An Khê  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017