CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)
UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) 

Công văn số 200/UBND-PTCKH ngày 23/02/2021 của UBND thị xã An KhêV/...
Công văn số 200/UBND-PTCKH ngày 23/02/2021 của UBND thị xã An KhêV/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã An Khê
Công văn số 200/UBND-PTCKH ngày 23/02/2021 của UBND thị xã An KhêV/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã An Khê

Default news teaser image
Hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021
Ngày 27/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2761/SKHĐT-XTĐT về việc hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021.

Default news teaser image
Danh mục bổ sung dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự...

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021. Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021. Tải Quyết định chi tiết tại đây:

Default news teaser image
Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 phe duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây:
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017