CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

23/7/2021

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

13/07/2021

13/7/2021

158/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ Suối Le xã Tú An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ, gia cố thân đập

158/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ Suối Le xã Tú An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ, gia cố thân đập

09/07/2021

09/7/2021

159/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Cửu An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ

159/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Cửu An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ

09/07/2021

09/7/2021

160/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đập Cây Ké xã Xuân An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ, gia cố thân đập

160/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đập Cây Ké xã Xuân An; Hạng mục: Nạo vét, mở rộng lòng hồ, gia cố thân đập

09/07/2021

09/7/2021

161/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Võ Thị Sáu (cơ sở 1); Hạng mục: Xây mới khối hành chính quản trị và cải tạo nhà ăn bán trú

161/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Võ Thị Sáu (cơ sở 1); Hạng mục: Xây mới khối hành chính quản trị và cải tạo nhà ăn bán trú

09/07/2021

09/7/2021

162/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Võ Thị Sáu (cơ sở 1); Hạng mục: Xây mới khối hành chính quản trị và cải tạo nhà ăn bán trú

162/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Võ Thị Sáu (cơ sở 1); Hạng mục: Xây mới khối hành chính quản trị và cải tạo nhà ăn bán trú 

09/07/2021

09/7/2021

163/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Trần Quốc Toản; Hạng mục: Xây mới khối phòng hành chính quản trị và phòng học bộ môn và trang thiết bị

163/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Trần Quốc Toản; Hạng mục: Xây mới khối phòng hành chính quản trị và phòng học bộ môn và trang thiết bị 

09/07/2021

09/7/2021

164/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân; Hạng mục: Khối hành chính quản trị, nhà học bộ môn, nhà bảo vệ và trang thiết bị

164/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân; Hạng mục: Khối hành chính quản trị, nhà học bộ môn, nhà bảo vệ và trang thiết bị 

09/07/2021

09/7/2021

165/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Lê Hồng Phong; Hạng mục: Xây mới khối phòng hành chính quản trị, nhà học bộ môn, nhà vệ sinh và trang thiết bị

165/TTr-UBND Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Lê Hồng Phong; Hạng mục: Xây mới khối phòng hành chính quản trị, nhà học bộ môn, nhà vệ sinh và trang thiết bị 

09/07/2021

09/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017