CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ Mười ba, HĐND thị xã khóa XII và kỳ họp thứ Mười hai, HĐND thị xã khóa XIII

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ Mười ba, HĐND thị xã khóa XII và kỳ họp thứ Mười hai, HĐND thị xã khóa XIII

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri trước, sau kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND thị xã khóa XII chưa được giải quyết dứt điểm

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri trước, sau kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND thị xã khóa XII chưa được giải quyết dứt điểm

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 40/NQ-UBND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022

Nghị quyết số 40/NQ-UBND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2020

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2020

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v phân bổ nguồn kết dư ngân sách thị xã năm 2020

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã V/v phân bổ nguồn kết dư ngân sách thị xã năm 2020

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về chủ trương đầu tư dự án: Hồ Suối Le xã Tú An

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về chủ trương đầu tư dự án: Hồ Suối Le xã Tú An

28/07/2021

28/07/2021

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Cửu An

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND thị xã Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Cửu An 

28/07/2021

28/07/2021


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017