CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

23/7/2021

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

13/07/2021

13/7/2021

17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

07/7/2021

01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

​01/NQ-HĐND

02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

06/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

06/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021


|<<1 2>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017