CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách thị xã để thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông, kênh mương và duy tu, sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách thị xã để thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông, kênh mương và duy tu, sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XIII và các kỳ họp trước của HĐND thị xã khóa XII chưa được giải quyết dứt điểm

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XIII và các kỳ họp trước của
HĐND thị xã khóa XII chưa được giải quyết dứt điểm 

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã về chủ trương đầu tư dụ án: Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã An Khê; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã về chủ trương đầu tư dụ án: Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã An Khê; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2021

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2021 

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã 

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

24/12/2021

24/12/2021

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND thị xã Về việc diều chỉnh, bổ sung dự toán, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2021

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND thị xã Về việc diều chỉnh, bổ sung dự toán, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2021  

23/12/2021

23/12/2021

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017