CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
Công khai Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Khê năm 2022
Công khai Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Khê năm 2022

Default news teaser image
Công khai Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê đến năm 2030
Công khai  Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê đến năm 2030

Default news teaser image
Quyết định số 4971/QD-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường: An Phú, An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Quyết định số 4971/QD-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường: An Phú, An Tân,  thị xã...

Default news teaser image
Thông báo số 30/TB-PTNMT ngày 29/03/2021 của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê Thông báo v/v công khai KHSDĐ năm 2021 của Thị xã An Khê
Thông báo số 30/TB-PTNMT ngày 29/03/2021 của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê Thông báo v/v công khai KHSDĐ năm 2021 của Thị xã An Khê

Default news teaser image
Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 05/03/2021 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê
Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 05/03/2021 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê 

Default news teaser image
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã An Khê
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số  67/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã An Khê
Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã An Khê
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thị xã An Khê.
Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy...
 |<  < 1 2  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017