CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
V/v thông báo lịch kiểm tra công tác hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê của Đoàn kiểm tra ISO 9001:2015 tỉnh
V/v thông báo lịch kiểm tra công tác hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa...

Default news teaser image
Triển khai duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã công bố áp dụng trong cơ quan, đơn vị
Triển khai duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã công bố áp dụng trong cơ quan, đơn vị.

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 trong hoạt động hành chính về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ủy ban nhân dân thị xã An Khê
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 trong hoạt động hành chính về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ủy ban nhân dân...

Default news teaser image
Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 trong hoạt động hành chính về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ủy ban nhân dân thị xã An Khê
Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 trong hoạt động hành chính về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ủy ban...

Default news teaser image
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2023
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn...

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Default news teaser image
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

Default news teaser image
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2022 của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2022 của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Default news teaser image
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2022
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2022
 |<  < 1 2  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017