CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã
Văn phòng HĐN và UBND thị xã Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã từ ngày 01/4/2020

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã
Lịch tiếp công dân tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê

Default news teaser image
Thông báo số 05/TB-PTNMT ngày 15.8.2019 của Phòng TNMT thị xã An Khê
Thông báo số 05/TB-PTNMT ngày 15.8.2019 của Phòng TNMT thị xã An Khê Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã An Khê

Default news teaser image
Văn bản số 661/TCKH 30.7.2019 Phòng TCKH
Văn bản số 661/TCKH 30.7.2019 Phòng TCKH Về việc thông tin và triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/QN-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai

Văn bản số 920/UBND-PKT - 30/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê
Văn bản số 920/UBND-PKT - 30/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê
Văn bản số 920/UBND-PKT - 30/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc thông báo đăng ký tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo số 132/TB-UBND - 24/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê
Thông báo số 132/TB-UBND - 24/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc treo cở Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

Default news teaser image
Thông báo số 126/TB-UBND ngày 28.6.2019 của UBND thị xã An Khê
Thông báo số 126/TB-UBND ngày 28.6.2019 của UBND thị xã An Khê Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã An Khê

Default news teaser image
Quyết định số 1361/QĐ-UBND – 24.6.2019 - UBND Thị Xã An Khê
Quyết định số 1361/QĐ-UBND – 24.6.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã 

Default news teaser image
Thông báo số 53 TB-UBND ngày 10.5.2019 Về việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã
Thông báo số 53 TB-UBND ngày 10.5.2019 Về việc tiếp nhận phản ánh  kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã 

 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017